O nas

Politika kakovosti

Družba OGICOM+ deluje na prostem trgu ponudnikov storitev tako, da strankam zagotavlja storitve na področju vzdrževanja  strojnih elementov, sklopov in naprav. Naše storitve dopolnjujemo s ponudbo za izdelavo konstrukcijskih elementov in z zagotavljanjem rezervnih delov za stroje in naprave. Družba ima vizijo postati vidno podjetje na področju svojih registriranih dejavnosti. S svojo ponudbo in izvajanjem sistema kakovosti bomo izboljšali našo konkurenčnost na svetovnem trgu.

Cilji družbe so kupcem predstaviti in ponuditi možnosti hitrega in učinkovitega izvajanja in nadzora storitev preventivnega in investicijskega vzdrževanja. V našo ponudbo storitev  vključujemo prodajo in oddajanje posameznih strojev in naprav, kot dopolnilno storitev pri dolgoročnih in sistemskih rešitvah. Cilj družbe je z izvajanjem sistema kakovosti in na podlagi stalnega izboljševanja doseči nič napak in zagotoviti optimalni potek projektnih storitev, kar se mora odražati v poslovnih rezultatih družbe in znižanju števila reklamacij strank.

Zgodovina

Smo podjetja, ki v različnih oblikah delujemo od leta 1998 in obvladujemo splošno tehnično področje strojegradnje. Veseli nas, da vam lahko predstavimo naše storitve in se veselimo vašega odziva. Za vašo lažjo odločitev za sodelovanje z nami, vam predstavljamo naše delovanje.

V obdobju delovanja, smo širili in integrirali svojo ponudbo storitev  tako, da vam lahko danes poleg dobave specifičnih strojnih delov, montaže strojev in naprav, kakor tudi večjih sklopov, nudimo tudi projektiranje in izvedbe projektov na ključ za različna področja v industriji. Naše delovanje zajema področja kompletne strojegradnje v kovinski, predelovalni, metalurški, lesni, prehrambeni, farmacevtski in kemični industiji. Poleg svetovanja in priprave projektnih nalog, smo pripravljeni in sposobni prevzeti izvedbo del pri nabavah, predelavah in dogradnjah različnih strojev in postrojenj.

Svoje proizvodne storitve nadgrajujemo s storitvami za pripravo in izvedbo selitev, prestavitev industrijske opreme. Za zagotavljanje učinkovitosti izvedbe, smo organizirani z inženiringom in trženjem rabljenih in novih strojev, ter seveda zagotovimo tudi zagon in uvajanje le-teh.

Še posebno smo ponosni na našo tako imenovano »butik« proizvodnjo. Vsako vključevanje novih strojev in naprav ali spremembe obstoječih, zahtevajo unikatne rešitve pri integraciji v prostor in specifične prilagoditve pri nekaterih sklopih in napravah – in mi vse to zagotavljamo. V tem vidimo svojo izrazito konkurenčno prednost, ki jih dokazujemo z referencami in izkušenimi sodelavci. Nudimo vam svojo inovativnost na področju izdelave in predelave strojev ali linij, izboljšave na sklopih ali celotnih napravah.

Naša prednost je prilagodljivost naročniku.